འཇམ་དཔལ་དབྱངས།

འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ནི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ནང་བསྟན་ཐེག་ཆེན་དང་རྒྱུད་པ་ཡི་རྒྱུན་སྲོལ་སངས་རྒྱས་ཞིག་རེད།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་གཤམ་གསལ།


Copyright